Dlaczego warto zadawać pytania podczas zajęć lekcyjnych?

30 marzec 2024

Wartościowe pytania stanowią fundament procesu uczenia się. Bez wątpienia są ważnym elementem w ścieżce edukacji, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Z perspektywy studenta, zadawanie odpowiednich pytań wydaje się często bardziej wartościowe intelektualnie niż sama odpowiedź na nie. Dlatego też warto zastanowić się, dlaczego zadawanie pytań na zajęciach lekcyjnych ma tak ogromne znaczenie.

Jak poprawnie zadawać pytania i jakie są ich rodzaje?

Komunikacja to jedna z najważniejszych części naszego życia codziennego, a pytania są wykorzystywane nie tylko w celach edukacyjnych. Kiedy kierujesz pytanie, wyrażaj je w sposób zrozumiały i bądź otwarty na wszystko, co przyjdzie Ci usłyszeć. Zbyt wiele zapytań na raz może przytłoczyć rozmówcę i sprawić, że będzie trudno mu skupić się na każdym z nich. Warto także pamiętać, aby dać drugiej stronie wystarczająco dużo czasu na udzielenie pełnej wypowiedzi. W zależności od celu, jakiemu mają służyć, można wyróżnić osiem kategorii pytań:

  • pytania otwarte to takie, na które nie można wyrazić zdania za pomocą pojedynczego słowa;
  • pytania zamknięte mają na celu uzyskanie krótkiej i jednoznacznej odpowiedzi;
  • pytania retoryczne, czyli takie na które nie oczekuje się odzewu;
  • pytania prowokacyjne mają na celu wywołanie dyskusji lub refleksji;
  • pytania zdawkowe służą często nawiązaniu kontaktu lub potwierdzeniu zrozumienia;
  • pytania dociekliwe dążą do uzyskania szczegółowych informacji lub wyjaśnień;
  • pytania filtrujące pozwalają na określenie, czy rozmówca jest zainteresowany danym tematem lub czy spełnia określone kryteria;
  • pytania hipotetyczne opierają się na założeniu hipotetycznym i służą badaniu możliwych scenariuszy.

Jakie korzyści płyną z zadawania pytań na zajęciach lekcyjnych?

Pytania z pewnością pobudzają myślenie. Kiedy zaczynamy analizować treść, nad którą się zastanawiamy, aktywujemy nasz umysł. To proces, który prowadzi do głębszego zrozumienia i rozwijania umiejętności krytycznego myślenia. Pytając o różne aspekty danego tematu, słuchacze uczą się szukać odpowiedzi, analizować informacje i wyciągać wnioski, a w rezultacie rozwiązywać problemy. W sytuacji gdy uczniowie pytają o konkretne zagadnienia, edukatorzy mają okazję przekazać im dodatkową porcję wiedzy i wyjaśnić trudne kwestie. To pozwala na lepsze zrozumienie materiału i wprowadza element powtórki, który pomaga w jego utrwalaniu. Dodatkowo interakcja między prowadzącym zajęcia a uczniami może sprawić, że staną się oni bardziej zaangażowani poprzez stymulowanie i rozwijanie ich ciekawości.

Jakie korzyści płyną z zadawania pytań na zajęciach językowych?

Zadawanie pytań na lekcjach to nie tylko sposób na zdobywanie wiedzy, ale również rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Jest to doskonała metoda na ćwiczenie mówienia. Często wymaga użycia konkretnych struktur gramatycznych i wyrażeń, co pomaga w praktycznej komunikacji. Zadawanie pytań to również sposób na budowanie pewności siebie i przełamaniu bariery w mówieniu w języku obcym. Uczniowie, którzy regularnie pytają, czują się zdecydowanie bardziej komfortowo w trakcie porozumiewania się w języku innym niż ojczysty. 

Formułowanie pytań na zajęciach lekcyjnych ma ogromne znaczenie w procesie nauki. Pytania stymulują procesy myślowe, pozwalają utrwalić wiedzę, rozwijają umiejętności komunikacyjne, a także pomagają w budowaniu pewności siebie. Dlatego warto praktykować i ćwiczyć umiejętność zadawania pytań, nie tylko na zajęciach lekcyjnych. Podczas nauki w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Krakowie masz szansę zadawania pytań na każdej lekcji. Zachęcamy do tego naszych słuchaczy, bo przecież "kto pyta, nie błądzi".