Prywatne DlaDoroslych nr 5

O szkole

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Krakowie

 

Założycielkom III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie, pani Alicji Bednarskiej i pani Patrycji Bednarskiej, przyświecała idea stworzenia szkoły o wysokim poziomie nauczania, w której osoby pełnoletnie będą miały możliwość uzyskania starannego wykształcenia i zdania egzaminu maturalnego. Wyżej wymienione liceum w Krakowie działa od 2002 roku, a w 2005 roku możliwość kształcenia uzyskali również absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej w Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Obecnie, w związku z likwidacją w polskim systemie edukacji liceum uzupełniającego, wspomniani wyżej absolwenci ZSZ mogą być przyjmowani na trzeci semestr III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, mieszczącego się przy ulicy Sławkowskiej 20 w Krakowie.

Wspomniany wysoki poziom nauczania jest możliwy dzięki nauczycielom, mającym duże doświadczenie w edukacji ludzi dorosłych, a także nauce w kameralnych grupach klasowych. Podczas zajęć panuje przyjazna atmosfera, sprzyjająca i inspirująca do nauki wszystkich słuchaczy bez względu na wiek i poziom wiedzy. Wszyscy, którzy z obawą decydują się na naukę (szczególnie po latach przerwy w edukacji) szybko podczas pierwszych zajęć pozbawiają się swoich lęków, widząc życzliwość i wsparcie dyrekcji i kadry pedagogicznej.

Poziom szkół potwierdza także wysoka zdawalność matury. Jeśli zatem szukacie Państwo najlepszego liceum w Krakowie dla dorosłych, pod względem efektywności nauczania oraz panującej w nim atmosfery, z pewnością będziecie zadowoleni z poziomu przeprowadzanych w naszej szkole zajęć.

Dokładamy wszelkich starań, aby nauka w naszym Liceum nie kolidowała z Państwa życiem rodzinnym oraz zawodowym, dlatego zajęcia odbywają się w formie zaocznej (dwa razy w miesiącu, zjazdy sobotnio – niedzielne).
Nauka w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych umożliwia uzyskanie średniego wykształcenia i zdanie egzaminu maturalnego przez absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum, a także przez absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich chętnych do kontynuowania edukacji właśnie w naszym Liceum w Krakowie!