Prywatne DlaDoroslych nr 5

Wizja

Harmonijny rozwój

 
III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest placówką oświatową stwarzającą swoim słuchaczom warunki do harmonijnego  rozwoju oraz przygotowującą ich do aktywnego uczestnictwa w budowaniu lepszej przyszłości. III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych realizuje kanon kształcenia ogólnego, wspólnego dla wszystkich słuchaczy oraz kształcenia w profilu, rozumianym jako rozszerzony program grupy przedmiotów ogólnokształcących.

Każdy słuchacz:

 
  • rozwinie swoją wiedzę i umiejętności zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami w celu przygotowania się do dalszej edukacji i pracy zawodowej;

  • będzie pracować systematycznie nad własnym rozwojem;

  • odkryje własne predyspozycje i talenty oraz rozwinie je;

  • będzie potrafić samodzielnie uczyć się i korzystać z wszelkiego rodzaju źródeł informacji;

  • będzie mógł z powodzeniem przystąpić do egzaminu maturalnego, jak również kontynuować dalszą edukację;

  • opanuje dobrze język obcy;

  • będzie posługiwać się technologiami komunikacyjnymi i informatycznymi;

  • będzie mógł dostosować się do wymagań rynku pracy;

  • stanie się odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.