Prywatne DlaDoroslych nr 5

Liceum uzupełniające

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krakowie

 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy u systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2011, Nr 205, poz. 1206] Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zaprzestaje z dniem 1 września 2012 roku naboru na pierwsze semestry.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą rozpocząć naukę w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych od trzeciego semestru.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Szkoły (ul. Sławkowska 20, Kraków) lub telefonicznie (12–422–00–75; 12-422-12-91; 603-688-733).