Rozwiązywanie problemów - skuteczna metoda nauki polecana osobom dorosłym

18 lipiec 2023

Nauka poprzez rozwiązywanie problemów to metoda, którą przede wszystkim poleca się dorosłym. Przedkładają oni praktykę nad teorię i zależy im tym, aby wykazać swoje kompetencje poprzez znajdowanie dla nich realnego zastosowania. 

Z tego powodu dorosłych  często interesuje nie tyle wiedza na temat danego zjawiska, co przede wszystkim możliwość jej wykorzystania. Poniżej pokazujemy, dlaczego rozwiązywanie problemów jest tak efektywne w kształceniu ustawicznym - czyli trwającym całe życie - oraz kiedy spotykamy się z nim w szkole dla dorosłych.

Dojrzałość - zmiana perspektywy myślenia o własnym rozwoju

Uczymy się w każdym wieku. Po około trzydziestym roku życia pojawia się w nas jednak tendencja, aby wiedzę i umiejętności móc wykorzystać. Innymi słowy: stajemy się bardziej pragmatyczni. Tego rodzaju postawa ma swoje źródło m.in. w tym, że zależy nam na pewnej stabilizacji życiowej i finansowej (a często także rodzinnej). Aby ją sobie zagwarantować, nasze działania muszą przynosić rzeczywiste korzyści. Chcemy, aby kompetencje, które już posiadamy, przynosiły konkretne rezultaty np. w branży, którą się zajmujemy.

Rozwiązywanie problemów a samodzielność i sprawczość

Jak dowiadujemy się z raportu pt. “Analiza sposobów uczenia się dorosłych w miejscu pracy”, przygotowanego przez Instytut Analiz Rynku Pracy, najlepsze efekty w edukacji dorosłych ma nauka poprzez praktykę, w tym poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju problemów, które rzeczywiście mogą ich spotkać. Jak możemy przeczytać w dokumencie, dorośli przejawiają pełne zaangażowanie zagadnieniem wtedy, kiedy dostrzegają sprawczość swoich działań z nim związanych. Duże znaczenie w edukacji ma także samodzielność, jaką uczniowie mogą się wykazać przy rozwiązywaniu problemów, a także możliwość wykorzystania już zdobytych doświadczeń. 

Burza mózgów, dyskusja, projekty indywidualne i grupowe

Do metod dydaktycznych, które skupiają się na rozwiązywaniu problemów, należą m.in. burza mózgów czy dyskusja. Umożliwiają one uczniom przedstawianie wniosków odnoszących się do wybranego zagadnienia na podstawie własnych doświadczeń. Również przygotowywanie projektów (indywidualnych bądź grupowych) wiąże się z koniecznością wykonania pewnego długofalowego zadania. W takich przypadkach nauczyciel często wskazuje, jakie powinniśmy osiągnąć cele, pozostawiając nam swobodę w zakresie doboru środków, które możemy zastosować. To pozwala uczniom wykorzystać swoją wiedzę i własne obserwacje.

Liceum dla dorosłych w Krakowie - czy uczy przez rozwiązywanie problemów?

Nauczyciele w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Krakowie dokładają starań, aby pokazać uczniom praktyczny charakter treści, które prezentują podczas zajęć. Warto zaznaczyć, że słuchacze w owej szkole zdobywają wiele umiejętności, które w dzisiejszym świecie są niezwykle cenne - np. z zakresu informatyki. Na zajęciach z owego przedmiotu doskonalą  kwalifikacje właśnie poprzez rozwiązywanie problemów związanych z obsługą komputera. 

Rozwiązywanie problemów - skuteczna metoda nauki polecana osobom dorosłym