Nasze Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to doskonałe rozwiązanie we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie

19 maj 2023

Nasze Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to doskonałe rozwiązanie we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krakowie to placówka odbiegająca standardem nauczania od szkół tradycyjnych, oczywiście w pozytywny, godny naśladowania sposób. Wyznajemy zasadę, że dobro słuchacza stanowi dla nas priorytet. W naszym liceum nacisk kładzie się na uwzględnienie indywidualnych upodobań słuchaczy i możliwość pielęgnowania własnych pasji, a wszystko przy poszanowaniu i dostosowaniu do ich aktualnej sytuacji życiowej. Ważne, żeby każdy słuchacz znalazł w szkole bezpieczną przestrzeń, w której będzie mógł się wszechstronnie rozwijać. 

Synergia kadry pedagogicznej ze słuchaczami

Nauczyciele i słuchacze tworzą społeczność, w której ważna jest współpraca ukierunkowana na wspólny cel. Naszą kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni w nauczaniu dorosłych specjaliści, potrafiący zbudować atmosferę, w której nawet po latach przerwy od nauki znikają wszystkie obawy związane z powrotem do edukacji. Zatrudnieni u nas nauczyciele to profesjonaliści, którzy wiedzą, jak prowadzić lekcje w inspirujący sposób, tak aby zachęcić do nauki wszystkich słuchaczy. Oferując wysoki poziom kształcenia, liczymy na pełne zaangażowanie słuchacza w zdobywanie wiedzy i własny rozwój. Efektem tej wspólnej pracy są świetne wyniki egzaminów maturalnych naszych absolwentów, a często również kontynuowanie edukacji na uczelniach wyższych. 

Ukierunkowanie na sukces

Każdy słuchacz w naszej szkole ma możliwość zdobycia wiedzy z wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym, jak również realizowania rozszerzonej podstawy programowej z grupy przedmiotów profilowych. Dzięki dostosowaniu programu nauczania do indywidualnych preferencji nacisk stawiany jest na te obszary, które są ważne dla słuchacza i będą wykorzystywane w dalszej edukacji, a także w pracy zawodowej.

W naszym liceum uczymy samodzielności i systematyczności. Nasi absolwenci wiedzą, jak samodzielnie korzystać ze zdobytych informacji i pogłębiać wiedzę. Dzięki temu są lepiej przygotowani do realiów dzisiejszego świata, gdzie kładzie się nacisk na stałe samodoskonalenie.

Wzajemny szacunek

Jedną z najważniejszych wartości, jakie chcemy przekazać naszym słuchaczom, jest uczenie się szacunku - zarówno do innych, jak i do samego siebie. Dlatego sami też kładziemy nacisk, by pokazać słuchaczom, że szanujemy ich życie pozaszkolne, proponując zajęcia w formie weekendowych zjazdów dwa razy w miesiącu. Dzięki temu osoby decydujące się na uzupełnienie edukacji w III LOD w Krakowie z powodzeniem łączą naukę z pracą zawodową i życiem prywatnym.

d8254146618e5b48213108b62eb50df9a2a82ece45f10a46.jpg