Ile kierunków można studiować jednocześnie?

30 grudzień 2023

Rozwój i budowanie doświadczenia zawodowego są niezwykle istotne. Przez brak wystarczającego wykształcenia można łatwo stracić szansę na wymarzoną posadę i nie tylko. Obecnie coraz większa liczba studentów zaczyna eksplorować możliwość podjęcia kilku różnych kierunków studiów równocześnie, ponieważ większa wiedza to zdecydowanie łatwiejszy start na rynku pracy. W tym artykule znajdziesz więcej informacji na temat możliwości i ścieżek edukacji po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej.

Wykształcenie średnie i co dalej?

Po zdaniu matury przed absolwentami szkół średnich, w tym naszego prywatnego liceum dla dorosłych, otwiera się szeroki wachlarz możliwości edukacyjnych. Studia wyższe nie są jedyną dostępną opcją. To świetny czas, aby zastanowić się nad różnorodną ofertą technicznych szkół zawodowych bądź policealnych, kursów zawodowych, staży lub praktyk. Przy wyborze warto wziąć pod uwagę własne zainteresowania i cele, a ponadto poznać aktualne realia rynku pracy. 

Studiowanie daje pewną elastyczność w tworzeniu ścieżki edukacji. Można wybrać przedmioty z wielu różnych branż i odkrywać nowe dziedziny wiedzy. Co w sytuacji, jeśli trudno zdecydować się wyłącznie na jeden kierunek studiów?

Ambitni studenci na kilku kierunkach jednocześnie

Ile kierunków można studiować jednocześnie?

Drugi fakultet to nie tylko bogaty zakres umiejętności cenionych w różnych kontekstach zawodowych. To również zapasowa alternatywa w sytuacji, gdy pierwszy wybór okaże się rozczarowujący. Na mocy prawa istnieje możliwość podjęcia nauki na dowolnej liczbie kierunków w obrębie tej samej uczelni lub nawet na różnych uniwersytetach. Taka opcja może być wyłączona dla pierwszorocznych studentów, którzy najpierw muszą ukończyć pierwsze dwa semestry na jednym kierunku, by móc podjąć się kolejnych studiów. Jak zatem tego dokonać i pogodzić studiowanie wielokierunkowe?

Studia zaoczne

Atrakcyjną ofertą dla ambitnych studentów są studia niestacjonarne. Cykliczne zjazdy organizowane są jedynie w weekendy, a harmonogram zajęć pozostawia dużą swobodę w wykorzystaniu powszednich dni tygodnia na naukę innych kierunków.

Studia online

Wygodnym rozwiązaniem mogą okazać się studia online, gdzie zajęcia prowadzone są na platformach edukacyjnych. Tryb nauki zorganizowany całkowicie w formie zdalnej pozwala na elastyczność w dopasowaniu czasu studiowania do pozostałych kierunków. Ta opcja powoli zyskuje coraz większą popularność i daje szansę kształcenia się na tradycyjnych uczelniach w Polsce, jak również uczelniach międzynarodowych. 

Studia stacjonarne i indywidualny tok studiów

Dwa kierunki studiów w trybie dziennym to już prawdziwe wyzwanie. Często wiąże się to z zastosowaniem indywidualnego toku studiów. Jest to podejście alternatywne do standardowej formy nauczania oferowanej przez uczelnie. Kluczowe są tu planowanie, samodzielny wybór przedmiotów, a czasem umiejętne dogadanie się z prowadzącymi odnośnie do przeorganizowania formy zaliczenia egzaminu. Taki wariant studiowania może wymagać zaprojektowania własnego programu i przedstawiania go odpowiedniemu wydziałowi na uczelni oraz powołanej komisji. Może to być komfortowa opcja dla osób bardzo ambitnych, które chcą kształcić się zgodnie z indywidualnymi preferencjami i aspiracjami.