Czy można iść na studia za granicą bez matury międzynarodowej?

29 luty 2024

Wielu młodych ludzi marzy o studiach za granicą, aby zdobyć wykształcenie na międzynarodowym poziomie, poznać nową kulturę i poszerzyć swoje horyzonty. Jednak wiele zagranicznych uniwersytetów wymaga od kandydatów na studia ukończenia matury międzynarodowej lub zdania ekwiwalentnego egzaminu. Czy istnieją inne sposoby, aby spełnić warunki rekrutacji, nie posiadając matury międzynarodowej?

Matura międzynarodowa a egzamin maturalny

Międzynarodowy program maturalny określany również jako International Baccalaureate (IB) jest systemem edukacyjnym, który jest uznawany na całym świecie. Skupia się na różnorodności przedmiotów. Dwuletni cykl nauki obejmuje zaliczenie egzaminu z sześciu dyscyplin z grup takich jak: literatura, języki obce, nauki społeczne, nauki przyrodnicze, matematyka i sztuka. Oprócz tego harmonogram zajęć różni się od systemu edukacyjnego przyjętego w Polsce tym, że zawiera dodatkowe elementy, takie jak TOK (Theory of knowledge - teoria wiedzy) czy CAS (Creativity, Action, Service - kreatywność, aktywność, wolontariat). W tym programie nauczania wymagane jest również przygotowanie rozszerzonej pracy pisemnej (extended essay). Jest to rozbudowany esej w języku angielskim, pisany na temat wybrany przez ucznia. 

Matura w Polsce

Jeśli mówimy o egzaminie maturalnym w Polsce, to na poziomie podstawowym trzeba zdać obowiązkowe egzaminy pisemne jedynie z języka polskiego i matematyki. W części ustnej obligatoryjne są język polski i język obcy nowożytny. Licealiści mają również opcję zdawania egzaminów dodatkowych, które obejmują od jednego do pięciu przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Zdany egzamin maturalny w połączeniu z odpowiednim certyfikatem językowym jest zazwyczaj wystarczający, aby ubiegać się o przyjęcie na cały szereg uczelni zagranicznych. Warto zwrócić też uwagę na dane, które ukazują, że procent zdawalności matury w Polsce oscyluje zazwyczaj między 70-80%, podczas gdy na egzaminie w międzynarodowym programie maturalnym IB jest to około 90%.

Studia za granicą z polską maturą

Chociaż matura międzynarodowa jest powszechnie uznawana na całym świecie, istnieją różne sposoby, aby zdobyć dostęp do studiów za granicą bez tego egzaminu. Niektóre kraje są bardziej elastyczne w kwestii przyjmowania studentów zagranicznych bez matury międzynarodowej. W Wielkiej Brytanii polska matura jest często uznawana jako odpowiednik brytyjskich A-levels. Również kraje europejskie, takie jak Niemcy, Francja i Hiszpania akceptują wynik z polskiego egzaminu maturalnego w ramach systemu Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) w sytuacjach, gdy kandydat posiada odpowiednie certyfikaty językowe (IELTS lub TOEFL). 

Studia poza UE

Natomiast sytuacja poza Unią Europejską wygląda odmiennie. W procesie aplikowania na uniwersytety w Stanach Zjednoczonych nie ma oceny opartej na wynikach maturalnych. Polscy licealiści zamiast tego muszą przystąpić do testów SAT (Scholastic Assessment Test) lub ACT (American College Testing). Co ciekawe, amerykańskie szkoły wyższe przywiązują dużą wagę także do wyników z ostatnich czterech lat nauki.

Polski egzamin dojrzałości jest specyficzny dla naszego systemu edukacyjnego. Natomiast egzamin po programie IB jest bardziej zorientowany na międzynarodowy charakter edukacji i oferuje uczniom większą elastyczność w wyborze przedmiotów i poziomów. Wybór między nimi zależy od indywidualnych celów i planów edukacyjnych przyszłego studenta.

Dobre przygotowanie do matury w Polsce możesz otrzymać na zajęciach w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Krakowie. Zapraszamy Cię do poznania naszej oferty edukacyjnej!

Studia za granicą bez matury międzynarodowej

T: Czy można iść na studia za granicą bez matury międzynarodowej?

O: Odkryj możliwości studiowania za granicą bez matury międzynarodowej. Sprawdź, które kraje akceptują polską maturę i spełnij swoje edukacyjne marzenia!