Czym jest kształcenie ustawiczne?

7 grudzień 2018

Kształcenie ustawiczne często określamy wymiennie anglojęzycznym terminem „lifelong learning”, oznaczającym uczenie się przez całe życie. Rzeczywiście, koncepcję tę należy rozumieć jako proces ciągłego rozwijania swoich umiejętności i nabywania nowych kompetencji – zarówno tych związanych z naszym wykształceniem i zawodem, jak i wykraczających poza nie. Termin kształcenia ustawicznego odnosi się do osób w każdym wieku. Jest to bardzo szerokie pojęcie, obejmujące wiele rodzajów działalności człowieka, których wspólny mianownik stanowi chęć uczenia się i zdobywania kwalifikacji. Motywacja do podejmowania się aktywności w tym zakresie może być różna: od osobistej, przez zawodową, po społeczną.

W jaki sposób możemy realizować się w ramach kształcenia ustawicznego?

Mamy do wyboru wiele rozwiązań – zarówno o charakterze formalnym, jak i nieformalnym. Jeśli chodzi o te pierwsze, istnieje możliwość zapisania się na zajęcia w wyspecjalizowanych placówkach edukacyjnych, takich jak uniwersytety trzeciego wieku czy centra kształcenia ustawicznego. Znakomitym sposobem na pogłębienie swojej wiedzy i nabycie nowych kompetencji, a zarazem uzyskanie potwierdzenia ich w formie dyplomu ukończenia szkoły (a także świadectwa dojrzałości), jest podjęcie nauki w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Krakowie. Inne aktywności o charakterze formalnym to uczestnictwo w studiach podyplomowych, szkoleniach czy różnego typu kursach. Jeśli chodzi o te ostatnie, w dzisiejszych czasach warto zwłaszcza zapisać się na zajęcia językowe, gdyż umiejętności lingwistyczne są oczekiwane na wielu stanowiskach.

Kształcenie ustawiczne może odbywać się także w sposób nieinstytucjonalny. Co to oznacza w praktyce? Bardzo dobrym pomysłem jest np. uczenie się języka poprzez przygotowywanie i powtarzanie fiszek albo czytanie książek i oglądanie filmów obcojęzycznych. Obecnie mamy również możliwość korespondowania czy rozmawiania w obcych językach za pośrednictwem internetu. Zadanie to ułatwiają nam portale, na których osoby z różnych państw, chcące pogłębiać swoje kompetencje lingwistyczne, umawiają się na wspólną naukę.